direct naar inhoud van Artikel 3 Maatschappelijk
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. uitsluitend woonzorgvoorziening met dagbesteding;
  • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Toelaatbaarheid van bouwwerken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden zijn ter plaatse van het bouwvlak gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
  • b. op deze gronden zijn buiten het bouwvlak uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan.

3.2.2 Maatvoering

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud
 
a.   gebouwen
 
zie maatvoerings- aanduiding   zie maatvoerings- aanduiding
 
zie maatvoerings- aanduiding  
b.   bijgebouwen   3 m   4,5 m   zie maatvoerings- aanduiding
 
c.   erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied
 
  1 m    
d.   overige erfafscheidingen
 
  2 m    

3.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt de volgende regel:

  • a. de opslag van goederen, anders dan in gebouwen, is niet toegestaan.