direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan

De agrarische activiteiten (boomkwekerij) op het perceel Golsteinseweg 6 in het buitengebied ten noorden van Middelburg zijn beƫindigd. Dit voormalige agrarische bedrijfsperceel is beschikbaar voor hergebruik/-ontwikkeling.

Stichting Arduin wil deze locatie benutten voor het realiseren van een woonzorgvoorziening bestaande uit een groepsaccommodatie voor 24 uurszorg en een dagbestedingsvoorziening voor enkele van haar cliƫnten. Daartoe is in opdracht van de stichting een bouwplan ontwikkeld door HB-Architecten. Stichting Arduin heeft een brede expertise ontwikkeld in het geven van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op de domeinen wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd. De kinderen, jong volwassenen, volwassenen en ouderen waar Arduin mee verbonden is, worden ondersteund vanuit de visie dat mensen met een beperking als vanzelfsprekend een plaats hebben in de maatschappij tussen alle andere mensen.

De gemeente Middelburg wil medewerking verlenen aan de realisering van deze nieuwe zorgvoorziening. Doel van dit bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken daarvan.

Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is noodzakelijk omdat de beoogde maatschappelijke voorziening niet in overeenstemming is met de thans voor betreffende gronden geldende bestemming.