direct naar inhoud van 1.2 Opzet plantoelichting
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

1.2 Opzet plantoelichting

De toelichting van dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd.

  • In hoofdstuk 2 worden de ligging van het projectgebied, de directe omgeving en de beoogde planontwikkeling beschreven.
  • In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het voor het project relevante ruimtelijk-planologisch beleidskader van het Rijk en de provincie Zeeland en is een gemeentelijke beoordeling en conclusie opgenomen van de beleidsmatige inpasbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling.
  • In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de sectorale onderzoeken.
  • In hoofdstuk 5 is een toelichting gegeven op de bestemmingsregeling.
  • In hoofdstuk 6 wordt de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan beschreven.