direct naar inhoud van 2.2 Projectomschrijving
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

2.2 Projectomschrijving

De voorgenomen planontwikkeling voorziet in de realisering van groepswoning (voor 8 cliënten) in één bouwlaag met kap. De bestaande bungalow wordt in eenzelfde bouwstijl daartoe aan de achterzijde uitgebreid met circa 178 m2 en krijgt daarmee een totale oppervlakte van circa 340 m2. In de woning worden 8 kamers met ieder een eigen badkamer en keuken gerealiseerd. Daarnaast komt er een gezamenlijke keuken en woonkamer en een ruimte voor de begeleider/verzorgende.

De bestaande damwandloods wordt gesloopt. Ter plaatse wordt een kleiner bouwvolume gerealiseerd met een oppervlakte van circa 217 m2 in één bouwlaag met kap. Deze wordt ingericht als ruimte voor dagbesteding/dagbehandeling.

In de nieuwe situatie is daarmee sprake van een nagenoeg gelijkblijvend (zelfs iets kleiner) bebouwd oppervlak ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

De ontsluiting vindt evenals voor het voormalige agrarische bedrijf plaats via de Golsteinseweg (landweg), waarop meerdere boerenerven en ook een naastgelegen woonzorgvoorziening zijn aangesloten.

De opvang van de eigen parkeerbehoefte wordt volledig gerealiseerd op het eigen terrein. Hiervoor is ter plaatse ruimschoots voldoende ruimte aanwezig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99_0003.jpg"

Figuur 2.3. Impressie beoogde ontwikkeling (Bron: HB-architecten)