direct naar inhoud van 4.7 Wegverkeerslawaai
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

4.7 Wegverkeerslawaai

Binnen dit plangebied worden geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) moeten geluidsgevoelige bestemmingen voldoen aan bepaalde wettelijke normen als deze binnen de geluidszone van een weg liggen.

Het plangebied bevindt zich op ruime afstand van de N57 c.q. buiten de geluidszone van deze weg.

De beoogde bestemming ligt wel binnen de geluidszone van de Golsteinseweg.

Voor deze situatie is de wettelijke voorkeursgrenswaarde van belang. Als de geluidsbelasting minder bedraagt dan deze waarde wordt voldaan aan de Wgh en is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Uit akoestisch onderzoeken naar wegverkeerslawaai blijkt dat in vergelijkbare situaties de geluidsbelasting aan de gevels minder bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde. Hiermee wordt voldaan aan de Wgh en is sprake van een goede ruimtelijke ordening.