direct naar inhoud van 5.3 Gehanteerde bestemmingen
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

5.3 Gehanteerde bestemmingen

Artikel 3 Maatschappelijk

Het plangebied is gelijk aan het terrein van de woonzorgvoorziening met dagbesteding inclusief de aangrenzende buitenruimte. In dit bestemmingsplan kan daarom worden volstaan met uitsluitend de bestemming Maatschappelijk. Op de verbeelding is binnen de bestemming Maatschappelijk een bouwvlak opgenomen. Uitsluitend binnen dit bouwvlak is bebouwing toegestaan met een bebouwd oppervlak van maximaal 570 m² en een bouwhoogte van maximaal 4 respectievelijk 8 meter. Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd. De bouwhoogte van deze bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter.

Artikel 4 Waarde - Archeologie - 1

De bestemming Waarde - Archeologie is opgenomen ter bescherming van de archeologische waarden in het plangebied en bevat regels omtrent het uitvoeren van archeologisch onderzoek.