direct naar inhoud van 6.2 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

6.2 Financiële uitvoerbaarheid

Het perceel waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, is recent verworven door c.q. eigendom van de initiatiefnemer, Stichting Arduin. Het project wordt geheel bekostigd door de stichting: deze beschikt over voldoende financiële middelen om het project te realiseren.

In de Wro is de grondexploitatiewet opgenomen. Deze regelt verplicht kostenverhaal door de gemeente. De gemeente legt dit kostenverhaal vast in een exploitatieplan. Een exploitatieplan hoeft niet te worden vastgesteld indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd. Voor voorliggende planontwikkeling is dit het geval: de gemeente heeft met Stichting Arduin een anterieure overeenkomst gesloten.