direct naar inhoud van 6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient inzicht te worden gegeven in de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Het gaat daarbij zowel om de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de planvoorbereiding zijn betrokken alsook om de resultaten van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro.

Gelet op de geringe impact van het plan

  • hebben alle relevante vooroverlegpartners aangegeven dat af kan worden gezien van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro. Het waterschap heeft gemeld dat zij het wateradvies zal geven in het kader van de vaststellingsprocedure (zie ook paragraaf 4.2). Het ontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van de vaststellingsprocedure toegezonden aan deze instanties.
  • wordt in het kader van de vaststellingsprocedure eenieder de mogelijkheid geboden op het plan te reageren. Het doorlopen van een afzonderlijke inspraakprocedure wordt niet noodzakelijk geacht.