direct naar inhoud van Artikel 15 Recreatie - Jachthaven
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Artikel 15 Recreatie - Jachthaven

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie-Jachthaven aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. jachthaven ten behoeve van de plezier- en recreatievaart en wonen in woonschepen;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': uitsluitend een kantoor (annex opslagruimte);
  • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals havenvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Bouwregels voor de bestemming

Op deze gronden zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan.

15.2.2 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  Bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud  
1   steigers     6 m    
2   kantoor (annex opslagruimte)   zie aanduiding   zie aanduiding   130 m²  
3   overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde     2 m    
15.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt dat het aantal ligplaatsen voor woonschepen ten hoogste 4 mag bedragen.