direct naar inhoud van Artikel 20 Verkeer
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Artikel 20 Verkeer

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. ter plaatse van de gronden zonder aanduiding:
    • 1. wegen met ten hoogste 2x1 doorgaande rijstrook (opstelstroken en busstroken daaronder niet inbegrepen);
    • 2. waterhuishouding;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'spoorlijn': uitsluitend een spoorlijn;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 2': tevens gebied voor rotorbladen verbonden aan windturbines;
  • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1': uitsluitend een verkeersdepot;
  • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, bruggen, viaducten, duikers en parkeervoorzieningen.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Bouwregels voor de bestemming

Op deze gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, toegestaan.

20.2.2 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud  
1   terreinafscheidingen     2 m    
2   overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersregeling, verkeersaanduiding, wegaanduiding of verlichting     12 m    
3   overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde     10 m    
20.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1' uitsluitend het opslaan van goederen ten dienste van het wegbeheer en wegonderhoud is toegestaan.