direct naar inhoud van Artikel 22 Verkeer - Luchthaven
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Artikel 22 Verkeer - Luchthaven

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Luchthaven aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. luchtvaartverkeer en -vervoer;
  • b. luchtvaartgerelateerde bedrijven, waaronder horeca tot maximaal categorie 1b van de staat van horeca-activiteiten, zoals opgenomen in bijlage 6;
  • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.
22.2 Bouwregels
22.2.1 Bouwregels voor bouwvlakken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
  • b. het aantal bedrijfswoningen bedraagt ten hoogste het aantal, zoals is aangegeven in de aanduiding;
  • c. de gebouwen worden uitsluitend gebouwd in het bouwvlak;
  • d. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen is ten hoogste 17.650 m²;
  • e. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 meter;
  • f. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, bedraagt de onderlinge afstand ten minste 3 meter.
22.2.2 Bouwregels voor bouwen buiten het bouwvlak

Op deze gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, toegestaan.

22.2.3 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de in tabel aangegeven maten, met inachtneming van artikel 36.2.2 (hoogteaanduiding vliegveld):

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud  
1   luchtverkeerstoren     15 m    
2   luchtvaartgerelateerde bedrijfsgebouwen   zie aanduiding   zie aanduiding    
3   bedrijfswoning   4 m   8 m   750 m³  
4   bijgebouwen bij een bedrijfswoning, inclusief overkappingen   3 m   6 m   60 m²  
5   terreinafscheidingen     2 m    
6   de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen of overkappingen zijnde     5 m    
22.3 Ontheffing van de bouwregels
22.3.1 Vergroten bouwhoogte andere bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 22.2.3, voor het vergroten van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde tot 15 meter, met inachtneming van de aangegeven 'hoogteaanduiding vliegveld'. Bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.