direct naar inhoud van Artikel 23 Water
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Artikel 23 Water

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn, met inbegrip van de oevers, bestemd voor:

 • a. de waterhuishouding;
 • b. transport over water;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'ecologische waarden': tevens met het water samenhangende ecologische waarden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'gemaal': uitsluitend een gemaal;
 • e. watergebonden recreatie;
 • f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, taluds, oevers en duikers.
23.2 Bouwregels
23.2.1 Bouwregels voor de bestemming

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen;
  • 1. bruggen;
  • 2. duikers;
  • 3. keermuren voor de waterbeheersing;
  • 4. oeverbeschoeiingen;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemaal' (gm) zijn gebouwen toegestaan.
23.2.2 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud  
1   terreinafscheidingen     2 m    
2   overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersregeling, verkeersaanduiding, wegaanduiding of verlichting     12 m    
3   overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde     10 m