direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het plangebied kort beschreven, als basis voor de gebiedsvisie. In paragraaf 2.2. wordt de ligging en begrenzing van het plangebied toegelicht. Paragraaf 2.3. bevat vervolgens een ruimtelijke analyse van het plangebied, waarin per functie een beknopte beschrijving wordt gegeven van de bestaande situatie en te verwachten ontwikkelingen, voor zover relevant voor het bestemmingsplan.