direct naar inhoud van 2.2 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

2.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van het toekomstige bestemmingsplan Buitengebied (hierna genoemd Buitengebied) omvat het gehele grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de stedelijke gebieden en kernen. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de gemeentegrens en de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de stad en de overige kernen (figuur 1).

Op enkele plaatsen zijn mutaties op de plangrens van de vigerende bestemmingsplannen. Zo worden verschillende stedelijke ontwikkelingen, zoals het terrein van de nieuwe brandweerkazerne, de sportboulevard en de locatie van de nieuwe moskee en het centrum van het Leger des Heils en het tracé van de N57 niet opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Verder worden de sportvelden van Arnemuiden niet langer meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied, maar in het bestemmingsplan voor Arnemuiden. Ook de uitbreiding van camping De Witte Raaf wordt niet opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied; deze ontwikkeling is onderdeel van het bestemmingsplan Oranjeplaat.

Twee specifieke ontwikkelingen in het buitengebied zijn daarentegen wel opgenomen:

  • Sloelijn;
  • Windturbines Bernardweg.

Verder is de kern Kleverskerke opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied, gelet op de leeftijd van het vigerende bestemmingsplan en de beperkte omvang van de kern.

afbeelding "i_NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99_0001.jpg"

Figuur 1 Plangebied bestemmingsplan Buitengebied