direct naar inhoud van 3.5 Beleidsnota Kamperen
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

3.5 Beleidsnota Kamperen

De Wet op de openluchtrecreatie (Wor) is met ingang van 1 november 2005 gefaseerd ingetrokken. Op 1 januari 2008 is het vergunningenstelsel voor het kamperen vervallen. Vanaf die datum is het wettelijk kader voor het verlenen van vergunningen, ontheffingen en ontheffingen voor de verschillende vormen van kamperen vervallen en is het belang van het bestemmingsplan als instrument voor de ruimtelijke regulering van de kampeerterreinen toegenomen. Verder vervalt de wettelijke basis voor de bijzondere positie van de kleinschalige kampeerterreinen (kamperen bij de boer). In de Beleidsnota Kamperen is het beleid van de gemeente Middelburg vastgelegd ten aanzien van:

  • kamperen buiten kampeerterreinen;
  • campers;
  • kampeerperiode;
  • landschappelijke inpassing;
  • niet reguliere kampeerterreinen;
  • reguliere kampeerterreinen;
  • tijdelijke opvang seizoensgebonden arbeid;
  • brandveiligheid kampeerterreinen.

De beleidsnota Kamperen is geïntegreerd in het bestemmingsplan Buitengebied.