direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

4.1 Inleiding

Om de stap te maken van inventarisatie en analyse (van beleid en functies) naar bestemmingsregeling is een samenhangende gemeentelijke beleidsvisie noodzakelijk: een gebiedsgerichte koersbepaling die richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied. In dit hoofdstuk wordt deze beleidsvisie beschreven.

Omgevingsplan, de Kwaliteitsatlas en de ten behoeve van het bestemmingsplan Buitengebied opgestelde Beslispuntennota (vaststelling raad, 25 februari 2008) vormen de belangrijkste vertrekpunten voor het opstellen van een samenhangende gebiedsvisie voor het buitengebied.

De gebiedsvisie geeft een gebiedsgerichte koersbepaling voor het gehele plangebied van het buitengebied. Daarbij wordt de ontwikkelingsrichting per deelgebied bepaald. In hoofdstuk 5 wordt de gebiedsvisie vervolgens verder uitgewerkt voor diverse relevante thema's en aspecten.