direct naar inhoud van 5.10 Zorg en mantelzorg in het buitengebied
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

5.10 Zorg en mantelzorg in het buitengebied

In het kader van de algemene maatschappelijke ontwikkeling wordt de zorg voor ouderen en zieken steeds verder geprivatiseerd, waarbij steeds meer maatwerk mogelijk wordt. Naast verpleging in zieken- en verzorgingshuizen ontstaan steeds meer verzorgingsmogelijkheden. Budgetten worden persoonsgebonden, waarbij individueel wordt bepaald op welke wijze de budgetten worden ingezet. Ten slotte is het zorgverlof wettelijk verankerd en nemen steeds meer familieleden, vrienden en vrijwilligers de zorg voor ouderen en zieken op zich: mantelzorg.

In beginsel is mantelzorg een bijzondere vorm van de woonfunctie. Gedurende een bepaalde periode wordt zorg verleend aan een inwonend familielid of een andere persoon. Daarvoor moet het mogelijk zijn om aanpassingen te doen aan woningen en om eventueel woningen te vergroten of bijgebouwen te benutten. Bij tijdelijke inwoning en mantelzorg neemt het aantal woningen niet toe. In beginsel biedt de verruiming van de inhoudsmaat van woningen tot 750 m³ voldoende mogelijkheden ten behoeve van zorgverlening. Bovendien moet worden voorkomen dat mogelijkheden ontstaan voor een nieuwe zelfstandige woonfunctie. Bij het benutten van een bijgebouw voor mantelzorg zijn de risico's op het ontstaan van een zelfstandige woning of recreatiewoning groter dan wanneer een deel van de woning gebruikt wordt voor mantelzorg. Het verlenen van mantelzorg is mogelijk binnen de bestaande bebouwing en in aan- en bijgebouwen. Aan de uitbreiding van het toegestane bebouwingsoppervlak ten behoeve van mantelzorg wordt geen medewerking verleend.