direct naar inhoud van 5.4 Landgoederen
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

5.4 Landgoederen

Het Omgevingsplan maakt realiseren van nieuwe landgoederen mogelijk. Bij het ontwikkelen van een landgoed moet ten minste 5 hectare bos of natuur- en landschapsontwikkeling worden gerealiseerd. Voor de locatie van een landgoed zijn de per regio genoemde omgevingskwaliteiten en strategieën richtinggevend.

Om meer kostendragers te genereren mogen per landgoed meerdere woningen worden gerealiseerd in één woongebouw. Het gaat om een gebouw met allure en een hoge architectonische kwaliteit, met een maximale omvang van 4.500 m³. Denkbaar is dat meerdere gebouwen worden gerealiseerd, waarin zich wooneenheden bevinden. De gezamelijke omvang van de te realiseren gebouwen blijft ten hoogste 4.500 m³. Voor elk extra gebouw dat wordt toegevoegd een hectare extra groen wordt gerealiseerd bovenop de eerder genoemde 5 hectare bos of natuur- en landschapsontwikkeling.

In het bestemmingsplan Buitengebied wordt geen regeling voor het realiseren van landgoederen. Indien concrete initiatieven aandienen kan via een afzonderlijke planologische procedure medewerking worden verleend.