direct naar inhoud van 5.8 Landschapsnetwerk
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

5.8 Landschapsnetwerk

In het Omgevingsplan wordt een groot belang gehecht aan de vergroting van de toegankelijkheid van het landelijk gebied, door de realisatie van een landschapsnetwerk: een netwerk van paden, verweven met het landschap en gekoppeld aan dijken, watergangen, kreken, verdedigingslinies, natuurgebieden en agrarische percelen. Doel is het beeld van Zeeland als groenblauwe oase beleefbaar te maken.

Plannen in het kader van het landschapsnetwerk en de WEI (Waterschapsecologische Infrastructuur) worden rechtstreeks toegestaan in gebieden zonder specifieke landschaps- en / of natuurwaarden. Medewerking van een grondeigenaar is voldoende voor realisatie van paden of waterschapsecologische verbindingen. Voor de realisatie van een landschapsnetwerk of de WEI op agrarische gronden met landschaps- en / of natuurwaarden is een aanlegvergunningstelsel opgenomen.

Het recreatieve medegebruik dat met het landschapsnetwerk samenhangt wordt in beginsel rechtstreeks toegestaan, met uitzondering van gebieden met kwetsbare natuurwaarden dat met een ontheffing wordt geregeld.