direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Uitwerking in thema's
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Hoofdstuk 5 Uitwerking in thema's

De beschreven gebiedsvisie (hoofdstuk 4) vormt de basis voor de verdere uitwerking van het gemeentelijk beleid voor een aantal specifieke onderwerpen. Daarop wordt in dit hoofdstuk ingegaan. Aan dit hoofdstuk ligt met name de Beslispuntennotitie (vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2008 ten grondslag.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • agrarisch gebruik;
 • grondgebonden landbouw;
 • glastuinbouw;
 • teeltondersteunende voorzieningen;
 • intensieve veehouderij;
 • aquacultuur;
 • (co)vergisting van mest op een agrarisch bouwvlak;
 • nieuwvestiging van agrarische bedrijven;
 • Nieuwe Economische Dragers;
 • seizoensgebonden arbeid;
 • aanlegvergunningen;
 • wonen;
 • verruiming en nieuwbouw individuele burgerwoningen;
 • woonparken en ruimte-voor-ruimte;
 • wonen in vrijgekomen agrarische bebouwing;
 • pilotproject experiment boerenerven;
 • kleinschalige zorginstellingen in beeldbepalende, karakteristieke en monumentale boerderijen en bedrijfsgebouwen;
 • landgoederen;
 • verevening;
 • toerisme en recreatie:
 • beleidsnota kamperen;
 • mogelijkheden plattelandstoerisme;
 • landschapsnetwerk;
 • zorg en mantelzorg;
 • detailhandel in het buitengebied;
 • paarden;
 • onderscheid in bestemmingen tussen hobbymatig en bedrijfsmatige activiteiten;
 • paardenbakken, verlichting en hekwerken;
 • uitbreiding niet-agrarische bedrijven.