direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

6.1 Inleiding

Wanneer in een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, is het met het oog op een goede ruimtelijke ordening en als gevolg van wettelijke eisen noodzakelijk de invloed van deze ontwikkelingen te toetsen op verschillende aspecten. In het vorige hoofdstuk is de planologische ontwikkelingsruimte beschreven. In dit hoofdstuk wordt in het algemeen ingegaan op toetsing aan de volgende sectorale aspecten:

  • water;
  • ecologie;
  • wegverkeerslawaai;
  • luchtkwaliteit;
  • overige milieuaspecten.

Van belang is dat het bestemmingsplan – wat betreft de rechtstreekse bouw- en gebruiksmogelijkheden – primair een consoliderend bestemmingsplan is. Dat betekent dat de bestaande functies – voor zover niet illegaal ontstaan en handhaving gewenst is – van toepasselijke bestemmingen worden voorzien, met daarbij passende bouw- en gebruiksmogelijkheden.