direct naar inhoud van 6.10 Woning Zaagmolenpolder 1
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

6.10 Woning Zaagmolenpolder 1

Ter plaatse van de loods in de Zaagmolenpolder is een verzoek tot sloop van de loods en de bouw van een woning aangevraagd. Het verzoek is getoetst aan de relevante sectorale toetsen, een overzicht van de resultaten is in bijlage 4 beschreven. Uit de resultaten van de sectorale toetsen blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de bouw van een nieuwe woning en dat hieraan planologische medewerking kan worden verleend.