direct naar inhoud van 6.4 Wegverkeerslawaai
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

6.4 Wegverkeerslawaai

Indien in een bestemmingsplan nieuwe geluidgevoelige functies worden toegelaten moet worden getoetst of voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Wet geluidhinder. In Zeeland worden ook recreatieve functies zoals minicampings als geluidsgevoelige functie aangemerkt. De verplichte toets aan de Wet geluidhinder geldt ook voor nieuwe geluidsgevoelige functies die tot stand kunnen komen met toepassing van een ontheffings- of wijzigingsbevoegdheid. Ook bij verplaatsing van een bestaande geluidsgevoelige functie moet aan de Wet geluidhinder worden voldaan.

Het bestemmingsplan Buitengebied is een consoliderend plan, waarbij nauwelijks nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt. Om die reden is geen akoestisch onderzoek uitgevoerd.