direct naar inhoud van 6.6 Vliegtuiglawaai
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

6.6 Vliegtuiglawaai

Vliegveld Midden-Zeeland

In de Luchtvaartwet en het daarbij behorende Besluit geluidbelasting grote luchtvaart (Bggl) en Besluit geluidbelasting kleine luchtvaart (Bkl) zijn de regels opgenomen voor geluiduitstraling die veroorzaakt worden bij luchtvaartterreinen. Vliegveld Midden-Zeeland valt onder de werking van het Bkl.

Rond dit burgerluchtvaartterrein is een geluidszone vastgesteld, die over het plangebied ligt. Binnen deze vastgestelde 57 Bkl-contour (luchtvaartverkeerszone) zijn nieuwe geluidgevoelige objecten niet toegestaan. Daarnaast is de 47 Bkl-contour van belang. Binnen deze contour zijn nieuwe geluidgevoelige objecten toelaatbaar, met inachtname van het volgende:

  • a. het gaat om het opvullen van een open plek in de bestaande, te handhaven bebouwing;
  • b. ter plaatse is het geluidsgevoelig object dringend noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
  • c. nieuwe geluidsgevoelige objecten zijn ter vervanging van op die plaats reeds aanwezige bebouwing, niet zijnde woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of woonwagenstandplaatsen.

Conclusie

Binnen de geluidszone rondom Vliegveld Midden-Zeeland moet bij nieuw te realiseren geluidgevoelige functies rekening worden gehouden met de geldende grenswaarden. Dit is in de bestemmingsregels vertaald. Binnen de 57 Bkl-zone zijn nieuwe geluidgevoelige functies uitgesloten, binnen de 47-Bkl-zone zijn geluidgevoelige functies onder voorwaarden (via ontheffing) mogelijk.