direct naar inhoud van Artikel 5 Detailhandel
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

Artikel 5 Detailhandel

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Detailhandel (DH) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. bedrijfswoningen;
 • c. bij deze functies behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, toegangs- en achterpaden en parkeervoorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Toelaatbaarheid van bouwwerken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden worden gebouwd:
  • 1. ter plaatse van het bouwvlak:
   • a. gebouwen;
   • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • 2. buiten het bouwvlak:
   • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt niet minder dan 1 m, tenzij gebouwen in de perceelsgrens worden gebouwd;
 • c. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen bedraagt ten minste 1 m;
 • d. de voorgevel van een bijgebouw ligt ten minste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • e. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringsaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak.

5.2.2 Maatvoering

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en/of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte/ inhoud  
a.   gebouwen   zie maatvoerings-aanduiding   zie maatvoerings-aanduiding   zie maatvoerings-aanduiding  
d.   aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen   3 m   4,5 m   per bouwperceel 40% en ten hoogste 40 m²  
e.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   3 m   -  
f.   erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied   -   1 m   -  
g.   overige erfafscheidingen   -   2 m   -  
h.   lichtmasten   -   9 m   -  

5.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. een ander gebruik dan wonen is op de tweede bouwlaag en hoger niet toegestaan;
 • b. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
 • c. detailhandel in volumineuze goederen en/of grootschalige detailhandel is niet toegestaan;
 • d. per bouwperceel is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan.