direct naar inhoud van Artikel 6 Groen
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen (G) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. beplantingen;
 • b. bermen;
 • c. bruggen;
 • d. geluidswerende voorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. voet- en fietspaden;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting': tevens voor auto-ontsluitingen of inritten ten behoeve van direct aanliggende percelen;
 • j. watergangen en andere voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Toelaatbaarheid van bouwwerken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden worden gebouwd:
  • 1. gebouwen voor nutsvoorzieningen;
  • 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2.2 Maatvoering

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en/of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte /
inhoud  
a.   nutsvoorzieningen   -   3 m   15 m²  
b.   lichtmasten   -   9 m   -  
c.   overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   3 m   -  

6.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. per bestemmingsvlak is toegestaan ten hoogste 10% te gebruiken voor parkeervoorzieningen.