direct naar inhoud van Artikel 8 Tuin
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

Artikel 8 Tuin

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Toelaatbaarheid van bouwwerken

Op deze gronden worden bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gebouwd, met uitzondering van overkappingen.

8.2.2 Maatvoering

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en/of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte /
inhoud  
a   bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   3 m   -  
b.   erfafscheidingen   -   1 m   -  

8.3 Afwijken van de bouwregels
8.3.1 Gebouwen en overkappingen in tuin

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2., teneinde bijgebouwen of overkappingen te kunnen toestaan, met inachtneming van de volgende regels:

  • a. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 10 m² en de goothoogte niet meer dan 3 m;
  • b. als van een bouwperceel ten minste 75% van de oppervlakte tot tuin is bestemd zijn bijgebouwen toegestaan van ten hoogste 12 m² en een goothoogte van ten hoogste 3 m, waarbij de afstand tussen het gebouw en de erfafscheiding ten minste gelijk moet zijn aan de hoogte van het gebouw;
  • c. de bevoegdheid tot afwijken heeft niet tot gevolg dat het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheid onevenredig worden aangetast;
  • d. bevoegdheid tot afwijken wordt niet toegepast indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.