direct naar inhoud van 1.3 Ligging plangebied
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

1.3 Ligging plangebied

Het plangebied heeft betrekking op een deel van het beschermd stadsgezicht Noordweg en omvat een groot gedeelte van het tussen Middelburg en Sint Laurens gelegen bebouwingslint en enkele achterliggende gebieden aan de Noordweg.

In het noorden wordt het plangebied globaal begrensd door de Leliendaalseweg (N57) en de Noordweg. Zowel aan de west- als oostzijde wordt het plangebied begrensd door overwegend agrarisch gebied. Aan de zuidoostzijde (tot aan de Nieuwhovenseweg) grenst het gebied aan de wijk Klarenbeek. Aan de zuidzijde vormt het beschermd stadsgezicht Middelburg de grens. In figuur 1.1 is globaal de ligging van het plangebied weergegeven.

Voorliggend bestemmingsplan vervangt de voor het aangegeven plangebied geldende bestemmingsregeling, zoals vastgelegd in de bestemmingsplannen Noordweg en gedeeltelijk van Klarenbeek IIA, Klarenbeek III, Sprencklaan, Buitengebied en St. Laurens. Actualisering is gewenst omdat de geldende bestemmingsregeling grotendeels sterk verouderd is: zo is het beschermd stadsgezicht daarin niet geregeld en sluit het onvoldoende aan op de huidige situatie en op de actuele beleidsinzichten, wet- en regelgeving en maatschappelijke behoeften en eisen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99_0001.jpg"

Figuur 1.1. Globale ligging plangebied