direct naar inhoud van 2.1 Kenschets plangebied
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

2.1 Kenschets plangebied

De Noordweg is één van de oudste wegen naar de binnenstad van Middelburg. Langs de Noordweg is de loop der jaren een bebouwingslint gegroeid. In het zuidelijk deel van de Noordweg is een gesloten bebouwing ontstaan. Noordelijk van de Pr. Rooseveltlaan bepalen diepe en grotendeels onbebouwde tuinen de overgang naar het landelijk gebied. Ten noorden van Brigdamme is meer openheid in de bebouwingstructuur: hier zijn onder andere doorkijken naar de directe relaties met het agrarisch gebied en ruimere (meer open) bebouwingsopzet en kavels aanwezig. Brigdamme is een bebouwingsconcentratie die van oorsprong dateert uit de middeleeuwen (destijds genaamd “Heerlijkheid Brigdamme”). De woningen langs de Noordweg bestaan voornamelijk uit een laag en kap of anderhalve laag en kap. Dit beeld is dusdanig kenmerkend dat de goot- en bouwhoogtes overeenkomstig hieraan worden vastgelegd.

Van oorsprong markeren boerderijen achter de lintbebouwing de overgang tussen het lint en het open agrarische gebied. De agrarische percelen bestaan voornamelijk uit bouw- en grasland, gescheiden door waterlopen. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste eigenaren van boerderijen aan de Noordweg tevens delen van achterliggende landerijen in bezit hadden. Op diverse plaatsen dringen agrarische percelen vanuit het buitengebied in het plangebied door.

Met name in het middendeel van de Noordweg is sprake van gemengde functies tussen woonbebouwing zijn diverse maatschappelijke functies (kerk, wijkgebouw, kinderdagverblijf), alsook enige bedrijvigheid en detailhandel aanwezig. Voor het overige is de Noordweg vooral een woonstraat.