direct naar inhoud van 3.1 Waterparagraaf
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

3.1 Waterparagraaf

In de plantoelichting dient een waterparagraaf te worden opgenomen, waarin wordt aangegeven op welke manier rekening is gehouden met de (eventuele) gevolgen van het plan voor de waterhuishouding in het plangebied. De waterparagraaf vormt de schriftelijke weerslag van de watertoets, het overleg met de betrokken waterbeheerders, waartoe gemeenten op basis van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1. Bro) zijn verplicht.

Het waterbeheer is in handen van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. In het kader van het voorliggende bestemmingsplan heeft daarom overleg plaats tussen de gemeente en het waterschap, over de waterkwantitatieve en – kwalitatieve aspecten.

De waterparagraaf is bij het ontwerpbestemmingsplan aangevuld en opgenomen in bijlage 1. Het wateradvies is opgenomen in bijlage 7.