direct naar inhoud van 3.2 Archeologie
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

3.2 Archeologie

Met betrekking tot de ontwikkeling van de brandweerkazerne is een toets ten aanzien van archeologie niet noodzakelijk. De beoogde locatie betreft een geëgaliseerd, vergraven of anderszins verstoord terrein, binnen bestaand bebouwd gebied in een zone met een middelhoge verwachtingswaarde. De oppervlakte van het plangebied is kleiner dan 500 m². Archeologisch onderzoek kan dan ook achterwege blijven.