direct naar inhoud van 5.3 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

5.3 Financiële uitvoerbaarheid

Gelet op het conserverende karakter van het plan, beoordeeld in relatie tot artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening en 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, behoeft voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Voor het bouwplan tussen de Arondeusstraat en de Noordweg is middels een overeenkomst in het kostenverhaal voorzien. Voor de brandweergarage is de gemeente de grondeigenaar.